ejendomsadministration
ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING
Vi administrerer i dag mange typer ejendomme, herunder både K/S-projekter, erhvervsejendomme, boligejendomme, boligforeninger, andelsboligforeninger, enkelt-lejligheder, samt forældrekøb.

 

I hvert enkelt tilfælde laver vi en professionel vurdering af ejendommen og tilbyder rådgivning om både SKAT, bygningsvedligeholdelse og kontrakter. Med vores udlejningsservice bliver det kort sagt problemfrit at være ejer af en udlejningsejendom.
Kontakt os

Udlejningsservice

Vi tilbyder udlejningsservice, der gør det helt problemfrit at få udlejet din ejendom. Vi skriver kontrakter, ind- og udflytnings-rapporter, rådgiver om husleje-niveauer og varetager den løbende dialog med lejer.

Regnskab

Vi udarbejder færdigt regnskab for ejendommen og tilbyder rådgivning om brugen af virksomhedsordning eller kapitalafkastordningen. I hver enkelt sag vurderer vi desuden, hvilken regnskabsløsning og virksomhedsform, der er er den bedste i det givne tilfælde.

Virksomhedsordningen

Vi rådgiver i brugen af virksomhedsordningen, idet denne ordning i reglen giver en god mulighed for enkeltmandsfirmaer at lade en del af overskuddet blive i virksomheden, ligesom det for private, der har en mindre virksomhed, vel at mærke ved den rigtige opsætning.